Arboscan


Als het gaat om invulling geven aan de arbeidsomstandighedenwet wordt er van de werkgever veel gevraagd. Wat betekenen al die regels voor u en uw bedrijf? Wat is er al ontwikkeld en wat moet er nog gebeuren? Hoe komt u tot een efficiŽnt en doelmatig arbobeleid? Wat kunt u zelf en op welke onderwerpen heeft u support nodig?

Samen met u voeren wij een scan uit op de kernthemaís van de arbeidsomstandighedenwet: veiligheid, gezondheid, psycho-sociale arbeidsbelasting (verbale en fysieke agressie, ongewenst gedrag, stress, roosterdruk en werkdruk). Hierdoor krijgt u antwoord op bovengenoemde vragen. Vervolgens helpen wij u graag met het ontwikkelen van de nog ontbrekende themaís.